Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

...
...

Sigortalı bir çalışanın iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından tanzim edilen veya sağlık kurulu raporunda belirtilen geçici süre ile öngörülen çalışmaya ara verilmesi hali için bir miktar paranın ödenmesine karar verilecektir. Zira sigortalının aldığı sağlık raporu nedeniyle geçici olarak çalışmamasından ötürü işçinin gelirinde azalma olmakta ve kazanç kaybı yaşamaktadır. Bunun telafisi maksadıyla işçiye geçici iş göremezlik tazminatı altında bir miktar ödenek sağlanmaktadır.

yeni-whatsapp.png yeni-hemenara yeni-mail