Otobüs Kazası Tazminatı

...
...

Otobüs Kazası Tazminatı Nedir?

Otobüs kazası tazminatı, şehirlerarası veya uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri, 2. Kaptanlar, Muavinler seyahat süresince kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.  Otobüs kazalarında üç ayrı tazminat türü vardır. Bunlar;

 • Trafik sigortası Tazminatı
 • Koltuk Sigortası Tazminatı
 • Firmaya Açılacak Manevi Tazminat

Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları

 Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak meydana gelebilirken kazaların sonucuna bağlı olarak açılacak tazminat davaları farklılık göstermektedir. Otobüs kazalarında yaralanan yolcuların hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları şunlardır;

 • Zorunlu ferdi kaza sigortası seyahat sırasında ya da mola yerlerinde meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanma durumlarında ve aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarına ödenecek tazmini temin eden sigortadır. Seyahat sırasında otobüs firmaları bu sigortayı yolculara yapmakla mükelleftir.
 • Otobüs kazası yolcu hakları  kazanın ölümlü ya da yaralanmalı olmasına bağlı olarak sonuçları değişiklik gösterir.

 

Otobüs Firmasına Dava Açmak

Otobüs firmasına dava açmak söz konusu firma ile yolcu arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için açılan davalardır. Kazada yaralanan veya vefat eden kişilerin bu tazminattan yararlanmaları sağlanmıştır. Seyahat sırasında, duraklama anlarında gerçeklemiş bir kaza sonucu yaralanan kişi ya da Vefat eden kişinin yakınları tazminat davası açabilmektedir. Otobüs kazalarında alınabilecek tazminatlar şunlardır;

 • Firmaya açılacak tazminat davası,
 • Koltuk sigorta tazminat davası,
 • Trafik sigortası tazminat davası.

Otobüs firmasına açacağınız tazminat davalarında Mizan Danışmanlık hukuki süreci en sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlamak için alanında uzman bir avukatla çalışmanızı temin etmektedir. B zorlu süreçte her türlü maddi manevi hakkınızı hiçbir kayba uğratmadan alanında uzman danışmanlarımızı yanınızda olacaktır.

2022 Yılı için Belirlene Otobüs Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 • Otobüs başına maddi 50.000 TL
 • Kişi başına sağlık 500.000 TL
 • Kaza başına sağlık 15.500,00 TL
 • Kişi başına sakatlanma -Ölüm 500.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 100.000 TL

 

Otobüs Koltuk Sigortası Tazminat

Otobüs koltuk sigortası; sürücü, 2. Kaptanlar, Muavinler seyahat süresince teminat altına alan, ölüm, tedavi ve sakatlık giderlerini kapsayan sigorta türüdür.

Otobüs koltuk sigortası tazminatı limiti 2022 yılı için maddi 175.000 TL, tedavi giderleri içinde 175.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ferdi Koltuk Sigortası Teminat Limitleri

Sürücü, 2. Kaptanlar, Muavinler yolcu koltuk başına 2022 için belirlene limitler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Sağlık giderleri: 175.000. TL
 • Sakatlanma ve ölüm: 175.000. TL

Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Koltuk Sigortası hesaplama kriterleri diğer tazminat hesaplama tablolarıyla aynı şekildedir. Farkı otobüs yolcuları için ayrı bir teminattır. Trafik kazası içerisinde iki farklı maddi tazminat almış olursunuz. Kriterler şunlardır;

 • Yaş,
 • Maaş,
 • Gelir durumu,
 • Sağlık kurulundan alınan rapor durumuna göre sigorta ödeme yapar.

Ölümlü dosyalarda ise Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamakriterleri şunlardır;

 • Ölenin yaşı,
 • Ölenin maaşı,
 • Ölenin Kazadaki kusuru,
 • Ölenin yakınlarının ( Eş, anne, baba ve çocuklar) yaşları.

Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü otobüs kazalarında tazminat ölen kişinin yakınlarının alabilecekleri tazminatlar açısından değerlendirilmelidir. Eksiksiz olarak takip edilmesi sorun ve nedenlerin doğru şekilde işleme konması açısından önemli bir işlem söz konusudur.

 • Ölen kişi açısından destekten yoksun kalma tazminatı alınması için başvuru yapılabilir. Kazalarda yaşamını kaybeden kişinin yakınları ve bakmak zorunda olduğu kişi için destek tazminatı gerekebilir.
 • Defin masrafı nedeniyle verilen belgeli, belgesiz tazminatlarda sigorta tarafından karşılanan bir durum vardır.
 • Otobüsün geçirdiği kazada hayatını kaybedenin yakınları manevi tazminat almak üzere başvuru yapabilir.
 • Sigortalı olan kişi kaza tarihi geçmesinin ardından iki yıl içinde ölüm yaşamışsa bu durumda kalan hak sahiplerine ödeme yapılır.

Otobüs Kazalarında Tazminat Beden Gücü Kaybı

Otobüs kazalarında tazminat bir diğer tazminat Beden Gücü Kaybı tazminatıdır. Bu tazminat maddi manevi açıdan beden gücü kaybı tespitini sağlamak ve tazmini sigortadan karşılamaktır.

Otobüs kazası 40 rapor tazminatı bu noktada yüzdü 40 engelli sayıldığınız için birçok hakkınız doğacaktır. Devletten vergi indirimi, engelli aracı alımı ve emekli olma hakkı kazanmış olursunuz.

Koltuk Tazminatı Neleri Kapsar ?

 • Gözlerin tamamen kaybı % 100
 • Her iki kol ve ellerin kaybı % 100
 • İki bacak, iki ayak tamamen kaybı varsa % 100
 • Bir kol, bir bacak ve bir el bütünüyle % 100
 • Genel felç  % 100
 • Akli denge bozukluğu, düzelmeyen % 100
 • Kolun veya elin tamamen kaybı sağ kolda % 60 sol kolda % 50
yeni-whatsapp.png yeni-hemenara yeni-mail