Manevi Tazminat

...
...

Bireyin hakkına hukuka aykırı tecavüz sonucu meydana gelen acı, elem ve zorbalığa maruz kalan kişi bu durumun giderilmesi için manevi tazminat talebinde bulunabilir. Hukuka aykırı bir saldırı sonucu duyulan acı, elem ve zorbalığa manevi zarar olarak kabul edilir. Kanun ‘’kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir ve hâkim bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayınlanmasına hükmedebilir’’ demiştir.

Manevi Tazminat Davası Açılma Sebepleri Nelerdir?

Manevi tazminat davası, herhangi bir nedenle uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine bağlı olarak açılmasına rağmen, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılmaktadır. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası,
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
yeni-whatsapp.png yeni-hemenara yeni-mail