Yaralanmalı İş Kazası

...
...

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

Bir İşçinin işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında yaralanma veya ölümü halinde işçi ya da işçi yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

Yaralanma Halindeki Maddi Tazminat

  • Geçici iş göremezlik nedeniyle oluşan kayıplar; kişinin olay nedeniyle kalıcı bir sakatlığı olmadığı halde geçici bir şekilde, iyileşinceye kadar “çalışamadığı süre” nedeniyle uğradığı maddi zarardır.
  • Sürekli iş göremezlik nedeniyle oluşan kayıplar; kalıcı sakatlık nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kayıplarıdır. Kalıcı sakatlık veya sürekli iş göremezlik, kişinin beden gücünde bir azalmayı ifade eder. Kişinin maluliyet oranı doktor raporuyla belirlenir ve maddi tazminat tespit edilen oran üzerinden hesaplanır.
  • Tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan her türlü masraflar.
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar.

Yaralı Durumda İş Kazalarında Zamanaşımı Kaç Yıldır?

 İş kazaları yaralanma durumlarında saptama noktası değişiklik gösterebilmektedir. Zamanaşımı konusu yaralı durumlarında 10 sene olarak sabitlenmiştir. Bu anlamda herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Yaralı bireylerin yara, organ kaybı durumlarında dikkat edilen kimi hususlar mevcuttur.

Yaralanmalı iş kazalarında açılan bir davanın sonuçlanması bazen 5-6 yılı bulmaktadır.

yeni-whatsapp.png yeni-hemenara yeni-mail